Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu 17, 2018

CẢM ÂM NGƯỜI ĐẾN TỪ TRIỀU CHÂU

CẢM ÂM SÁO TRÚC NGƯỜI ĐẾN TỪ TRIỀU CHÂU
Sáo tông la, si, sol
Sol La Đố2..La Sol Đố2 Đố2 La-Sol Mi… Sol Sol La..Đố2 Sol Mí2 Mí2-Rế2 Đố2 Rế2… Đố2 Rế2 Mí2 Mí2 Rế2-Mí2-Rế2 Đố2… La Đố2 Rế2 Rế2 Đố2 La Sol.. Mi Sol La La La Sol La Sol Đồ Mi Rê… Đồ Rê Mi..Sol Sol Mi Đố2 Rế2-Đố2 La..La-Sol La Đố2 Mí2-Sól2..Mí2 Đố2 La Đố2 Mí2 Rế2… Mí2-Rế2 Đố2.. Rế2-Đố2 La Đố2 Mi Sol Đố2 Đố2  La-Sol Mi Sol…. Sol La Đố2 Rế2-Đố2 La Mí2 Mí2 Mí2 Mí2 Rế2 Đố2 La..Mí2 Rế2 Mí2-Rế2 Đô2-La Đố2.


xem thêm cảm âm thần thoại xem thêm cảm âm thất tình

Cảm âm ánh trăng nói hộ lòng tôi

Cảm âm ánh trăng nói hộ lòng tôiSáo tông đô hoặc sol trầm

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol fa rề lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol rề mi sól fa

đố đố la sol fa đố mì
rề mi rề mí rê đồ lá
đố la sol fa đố mì
rề mi fa sol lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol fa rề lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol rề mi sól faxem thêm cảm âm thất tình Xem thêm cảm âm sáo trúc

Cảm âm sáo trúc Despacito

Cảm âm sáo trúc DespacitoOhhh, oh, no, oh, no, oh ,Hey, yeah! Sol2-fa2-sol2-fa2-----fa2-fa2-re2-do2
Dididiri Daddy, go!

[Intro: Luis Fonsi & Daddy Yankee]

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote
Re2-la-re2-mi2-fa2-sol2-fa2-mi2-re2-sib-fa2-fa2
Tengo que bailar contigo hoy
Fa2-do2-fa2-do2-fa2-sol2-mi2,,(đánh lưỡi)
(¡D.Y.!) Vi que tu mirada ya estaba llamándome