Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một 25, 2018

Cảm âm sáo trúc mưa chiều miền trung

Cảm âm sáo trúc mưa chiều miền trung
Miền Trung đất bồi phù sa fa sol do2-do2 la-sol-fa sol-do2 Người miền Trung gian khổ từ nhiều đời qua do2 re2 fa2 sol2 do2 re2 fa2 Từ khi anh xa quê, từ đó em nhớ mong người xa fa2-sol2 fa2 re2-do2 sib, la do2 do2 la sol fa sol
Mùa đông mây lững lờ trôi fa sol do2-do2 la-sol-fa sol-do2 Trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi do2 re2 fa2 sol2 do2 re2 fa2 Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bến đợi fa2-sol2 fa2 re2-do2 sib, la do2 do2 la sol do2 fa

Sao Rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức fa2 fa2 la2 fa2 do2 re2 re2 do2 sol re#2 Trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi. do#2 sib re2 do2 sib, do2-sib sol sol re2 sol2 do2
Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa do2 fa2 la2 sol2, sol2-fa2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2 Con sông quê nay đã già mà người đi biền biệt phương xa mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 sol sol do2 mi2 do2 mi2 fa2 sol2 Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa do2 mi2-fa2 la2 sol2 fa2, do2 re2 re2 re2 do2 sol re2 Mây kia vẫn bay , sao hờ hững giữa đất tr…