Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm Đồi hoa mặt trời

Cảm âm Đồi hoa mặt trời


Sáo khuyên dùng tone đô hoặc sol trầm tùy các bạn

Mi sol la la sol mi
Mi sol si sol mi sol mi
Mi sol la la sol re
Re mi sol la si do2 la
Do2 si do2 mi la si
La sol la la sol fa mi
Đô2 si đô2 mi la mi2 si
La sol la la si đô2 rê2


Mi2 rê2 do2 do2 re2 mi2 sol2
Mi2 re2 do2 do2 la do2 re2
Si la sol sol la si do2
Do2 si la la si do2 re2
mi2 re2 do2 do2 re2 mi2 sol2
mi2 re2 do2 do2 la do2 re2
si la sol sol la si do2
do2 si la la si do2 re2
me2 re2 re2 do2 do2xem thêm: https://camamtieusaovn.blogspot.com/2018/06/cam-am-sao-truc-hoa-tinh_30.html