Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm Thần Thoại

Cảm âm sáo trúc thần thoại

Sáo tone đô hoặc sol trầm

Người khuất xa đường về sao thênh thang quá.
rề lá mi rề rề mi fa sol lá
Người gần bước chân vẫn như còn xa
rề rề rế đô rế đô sol la
Dù lòng nhớ thương người,vẫn luôn âm thầm.
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
Mà nói không nên lời
rề lá sol mi rề
Ngày tháng qua, tình trong anh chôn giấu.
rề lá mi rề rề mi fa sol lá
Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau.
rề rề rế đô rế đô sol la
Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng em cười.
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
Mà cứ như vô tình
rề lá sol mi rề
Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu em giấu kín
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm,mình anh với tương tư.
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề fa sol’ fa fa
Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi,mà sao anh chẳng nói.
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rê fa sol’ fa fa