Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm chúc vợ ngủ ngon

Cảm âm chúc vợ ngủ ngon

Giờ này vợ đã ngủ chưa
D D D D R F S
Anh nhớ em chẳng câu chữ nào nói lên cho vừa
F F-S F F-S F S R F M R D
1khúc hát du dương, vợ tuyệt vời nhất
F S F F , F S S F S-L
với anh thật sự chẳng có ai sánhbằn
S-L S F F F D’-R’ D’ L S
Hôm nay anh phải công tác xa
F F D F S-L S
Vợ hãy cứ yên tâm và cứ ngủ ngoan nha
L D’ R’ D’ D’ L L S L D’
Có gió đông sang, vợ nhớ phải mặc ấm
F S F F , F S S F S-L D’
Chớ lo anh sẽ về sớm thôi vợ yêu
S-L S F R R D’-R’ D’ L D’
Nhớ nha vợ yêu, anh vốn yêu vợ rất nhiều
M’-F’-M’ L D’ , D’ F’ M’ R’ M’ D’
Cuộc đời này dẫu có những sónggió cứ để anh lo
L S L D’ R’ R’ D’ R’ D’ S L D’
Vui vì mình luôn có mãi luôn có nhau hạnh phúc tay nắm tay
L S L D’ R’ R’ D’ R’ D’ Sib D’ S L S-FNgủ ngoan khi nào tỉnh giấc thấy anh về ngay
D Sib Sib L L R’ R’ D’ L D’
Chớ nên hơn ghen, anh sẽ giữ anh nguyên vẹn
M’-F’-M’ L D’ , D’ F’ M’ R’ M’ D’
Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn
L S L D’ R’ R’ D’ R’ D’ S L D’
Bây giờ em ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi và hãy ngủ nào.
L S L D’ R’ , R’ D’ R’ D’ Sib L Sib D’ F
Để anh yên tâm và bớt lo lắng đi
D Sib Sib Sib Sib R’ D’ L-S S
Chúc vợ ngủ ngon
F R F-S F

Cảm Âm Chúc Vợ Ngủ Ngon

Giờ này vợ đã ngủ chưa
Re re re mi sol mi
Anh nhớ em chẳng câu chữ nào nói lên cho vừa
Mi sol mi re mi mi sol mi mi re
1 khúc hát du dương, vợ tuyệt vời nhất
Mi la la sol sol fa fa sol la
với anh thật sự chẳng có ai sánh bằng
La sol re si la la sol
Hôm nay anh phải công tác xa
Sol sol sol re sol si la
Vợ hãy cứ yên tâm và cứ ngủ ngoan nha
Si re mi re re si mi do re re
Có gió đông sang, vợ nhớ phải mặc ấm
Re re do do do re do do mi
Chớ lo anh sẽ về sớm thôi vợ yêu
re do la la la mi re do re
Nhớ nha vợ yêu, anh vốn yêu vợ rất nhiều
Fa.mi do re re fa mi re mi do
Cuộc đời này dẫu có những sóng gió cứ để anh lo
si si do re mi mi re mi re do re re
Vui vì mình luôn có mãi luôn có nhau hạnh phúc tay nắm tay
Re si do re mi mi re mi re do re do re si
Ngủ ngoan khi nào tỉnh giấc thấy anh về ngay
Sol si si do re mi mi re do re
Chớ nên hơn ghen, anh sẽ giữ anh nguyên vẹn 
Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn 
Bây giờ em ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi và hãy ngủ nào. 
Để anh yên tâm và bớt lo lắng đi 
Chúc vợ ngủ ngon