Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc mưa trong lòng

Cảm âm sáo trúc mưa trong lòng

 Đêm nay trăng sáng anh ngồi một mình nhớ em
 Si la la sol la do2, sol la sol fa do fa sol la fa
 Đêm qua anh viết vài dòng thư nhưng em không trả lời
 Fa fa sol la( Láy sol la) sol fa re do sol sol la fa 
Cây tre đầu ngõ đung đưa theo làn gió nhẹ
 Si la la sol la do2, sol la sol fa do fa sol la fa
 Trăng vẫn sáng gió vẫn đưa, anh vẫn buồn
 La sol la do2, la sol sol sol, sol fa sol la fa
 Không gian lặng vắng mắt anh sầu em ở đâu
 La la sol la re2 mi2, la sol fa, sol do2 la
 Và người có những thứ hơn hẳn anh, đã cướp đi em của anh
 Fa re fa re2 do2 la sol la, la do2 re2 la la sol la
 Anh chỉ muốn khóc thật to, nhưng sợ mình yếu đuối
La sol re2, re2 do2 re2, do2 la la re2-mi2-mi2
 Thế nhưng đến nay là một đêm rất buồn
 Re2 do2 la sol fa do fa sol la sol fa
Điệp khúc :
 Sương rơi lạnh cánh tay anh ướt đẫm nước mắt
 Fa2 fa2 re2 do2, la2 sol2 fa2 fa2 do2 sol2 sol2
 Anh nhớ hình dáng lúc trước khi anh còn vẫn còn có em
 Do2 do2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2 fa2( láy rền sol la), re2 do2 sol re2 do2
 Em hiền hòa em đậm đà, em từng là người rất thương anh
 Fa2 fa2 re2 do2, do2 la sol sol, fa2 fa2 re2 do2, la sol do2 la2 sol2
Nhưng vòng tay anh không thể giữ, không thể ôm trọn lấy em
 Re2 do2 re2 re2 sol2 la2 la2, re2 do2 sol re2 do2
 Anh tuyệt vọng đau trong lòng chẳng dám nói ra
 Fa2 fa2 re2 do2, la2 sol2 fa2 fa2 do2 sol2 sol2
 Chỉ có thể yếu lòng mỗi khi đêm xuống một mình
 Sol la2 la2 sol2 fa2, sol2 fa2 fa2 re2 fa2 re2 do2
 Và gió cứ đưa anh vẫn mưa trong lòng rộn rã nỗi sầu
Sol fa2 mi2 re2, mi2 fa2 mi2, do2 sol la do2 la-sol fa 
Chỉ có ánh trăng mới thấu được nỗi lòng của anh
 Re re2 do2 la sol la, sol fa re do sol fa…