Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc nhỏ ơi

Cảm âm sáo trúc nhỏ ơi

Bài hát gắn liền với tuổi thơ 8x và 9x đời đầu

Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay

La La Đô2 La Sol Si Rê2 Sol La La Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên

La La Đô2 La Sol Si Si Si Mi2 Mi2

Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi 
La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol La Si Mi Rê La 

Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay 
La La Đô2 La Sol Si Rê2 Sol La La 

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu 
La La Đô2 La Sol Si Si Si Mi2 Mi2


Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi 

La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol La Si Mi Rê La Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa 

La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol Sol La Rê 

Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi 
Mi Mi La Mi Rê Mi Mi La Mi Rê Mi La 

Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai 
La La Đô2 La Sol Si Rê2 Sol La La 

Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô 
La La Đô2 La Sol Si Si Si Mi2 Mi2

Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi
La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol La Si Mi Rê La 

Tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai 
La La Đô2 La Sol Si Rê2 Sol La La 

Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi 
La La Đô2 La Sol Si Si Si Mi2 Mi2 

Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi 
La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol La Si Mi Rê La​Xem thêm cảm âm sáo trúc