Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm Sáo Trúc Tình Đất

Cảm âm Sáo Trúc Tình Đất

Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm
Fa2 Sol2 Re2 Do2 ,Do2 Fa2 Sol2 Do3 La2 Sol2 La2

Trắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về
La2 La2 La2 Sol2 Re2,Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol Re2 Do2
Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa
Do2 Re La Sol Do2 ,Do2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Sol2
Đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta
Sol2 Sol2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Do2,Sol La2 Sol2.Sol Fa
Đất yêu người bàn chân lấm bùn khuya sớm , ơ ơ ..
Do3 Re3 Do3 Sol Fa2 ,Fa2 Sol2 Do3 Re3 Do3 Fa2 Sol2 Do3,Re3 Do3
Đất thương người lẻ loi thân cò trên đồng
La2 La2 Re2 ,Fa2 La2 Sol2 Fa2 Sol Re2 Do2
Nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất o o
Do3 Re3 Do3 Fa2 ,Fa2 Sol2 Do3 Re3 Do3 Fa2 Sol2 Do3,Re3 Do3
Tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về
La2 Re2 Sol ,Sol2 La2 Do2 Sol2 Fa2 ….
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm
Fa2 Sol2 Re2 Do2 ,Do2 Fa2 Sol2 Do3 La2 Sol2 La2
Nắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai về
La2 La2 La2 Sol2 Re2,Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol Re2 Do2
Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương
Do2 Re La Sol Do2 ,Do2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Sol2
Nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man.
Sol2 Sol2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Do2,Sol La2 Sol2.Sol Fa