Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc tình cha

Cảm âm sáo trúc tình cha

“Cha là núi con hoài xanh cỏ dại
Cha là trời cho mây trắng con bay!”

Tình cha ấm áp như vầng thái dương
Fa si đô2 rê2si la đô2 si
Ngọt ngào như nước trôi đầu nguồn
Rê fa si la đô2 si fa mi
Suốt đời vì con gian nan
Fa rê fa fa si si
Ân tình đậm sâu bao nhiêu cha hỡi cha già dấu yêu
Si fa si mi2 mi2 mi2 fa2 rê2 si rê2 đô2
Và còn nhớ muốn con được lớn khôn
Fa si đô2 fa2 rê2 la đô2 si
Còn nhớ những ngày ấy những đêm trường giá lạnh
Fa-si fa2 mi2 rê2 fa2 rê2 si son si fa
Và cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Fa-si mi2 si si-mi2 mi2 si rê2 fa-si fa mi
Nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ !
Si rê fa fa fa si đô2 rê2 si rê2 mi2 mi2 mi2 rê2 fa2
Hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian
 Fa2 fa2 rê2 mi2 fa2-fa2 rê2 si fa  fa si đô2 đô2-fa2 đô2 la đô2 si
Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm
Rê-rê fa si la đô2 si son mi
Nhữg lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim
Fa rê pha si si si si fa si mi2 mi2 mi2
Cha hỡi cha già dấu yêu
Mi2 fa2 rê la đô2 si
Xem thêm cảm âm sáo trúc