Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc em không là duy nhất

Cảm âm sáo trúc em không là duy nhất

Từ lâu em cũng đã nhận ra , với anh em không là duy nhất
Mi Sol Sol Fa Mi Rê Sol, Sol Fa Mi Rê Đô Rê Mi
Nếu em mãi im lặng
Mi Rê Sol Rê Đô
Kết cuộc ta sẽ ra sao?
Sol Fa Mi Đô Rê Rê

Thì anh vẫn sẽ là chính anh
Mi Sol Sol Fa Mi Sol La Sol
Vẫn luôn quay về vẫn êm ấm
Fa Mi Rê Đô, Đô Rê Mi
Mà tại sao từ trong tâm trí em
Sol Sol La Mi Sol La Rê Đô
Cứ bảo em phải ra đi?
Mi Rê Đô Sol La Đô Rê


Chọn con tim hay là nghe lý trí
Sol Đô Rê Rê Đô Rê Mi Mi
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly
Sol Đô Rê Rê Đô Rê La Mi Sol
Dòng lệ hoen bờ mi hoen bờ mi
Sol La Đô La Đô. Đô La Đô
Phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không?
Mi2 Rê Đô Đô La Sol La Đô La Đô , Đô La Sol2 Mi Rê


Chọn con tim hay là nghe lý
Sol Đô Rê Rê Đô Rê Mi Mi
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly
Sol Đô Rê Rê Đô Rê La Mi Sol
Thầm mong anh nhận ra, anh nhận ra
Sol La Đô La Đô. Đô La Đô
Trước khi đã quá muộn thì những sai lầm xưa, chỉ là quá khứ thôi
Mi2 Rê Đô Đô La Sol La Đô La Đô, Đô La Sol2 Mi Rê
Bỏ qua vì nhau…
Mi2 Rê La Đô