Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc người thầy

Cảm âm sáo trúc người thầy


Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
LA LA, ĐỐ LA ĐỐ SI SOL LA_SI LA
Từng ngày, giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.
SOL SOL, SI ĐỐ RẾ RẾ ĐỐ RẾ MÍ
Để em đến bến bờ ước mơ,
RẾ MÍ FA’ MÍ RẾ FA’ SOL’ FA’
Rồi năm tháng sông dài gió mưa,
ĐỐ RẾ MÍ RẾ ĐỔ RẾ MÍ RẾ
Cành hoa trắng, vẫn lung linh trong vườn xưa.
LA SI ĐỐ,RẾ ĐỐ SI SI LA SI
Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa,
LA LA, ĐỐ LA ĐỐ SI SOL LA_SI LA
Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi,
SOL SOL, SI ĐỐ RẾ RẾ ĐỐ RẾ MÍ
Chiều trên phố bao người đón đưa,
RẾ MÍ FA’ MÍ RẾ FA’ SOL’ FA’
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa,
ĐỐ RẾ MÍ RẾ ĐỔẾ MÍ RẾ
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa.
RẾ FA’ SOL’_LÁ, SOL’_ LA’ LÁ SÍ LÁ SÍ

ĐK:

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
LÁ SÍ DO3 SÍ LÁ SÍ DO3 DO3
Có hay bao mùa lá rơi.
DO3 SÍ LÁ SOL#’ LÁ SÍ LÁ
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
LÁ SÍ DO3 SÍ SÍ SOL# LÁ SÍ
Sáng soi bước em trong cuộc đời.
DO3 SÍ DO3 SÍ LÁ FA’_MÍ MÍ
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi,
FA’ FA’ FA’ MÍ RẾ RẾ_MÍ MÍ
Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai,
MÍ MÍ MÍ RẾ ĐỐ ĐỐ_RẾ RẾ
Thầy vẫn đi, buồn vui, lặng lẽ.
RẾ SOL’ FA’ ,MÍ LÁ, SOL# LÁ_SÍ
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
LÁ SÍ DO3 SÍ LÁ SÍ DO3 DO3
Tóc xanh bây giờ đã phai,
DO3 SÍ LÁ SOL#’ LÁ SÍ LÁ
Thẫy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,
LÁ SÍ DO3 SÍ SÍ SOL# LÁ SÍ
Dõi theo bước em bước em trong cuộc đời,
DO3 SÍ DO3 SÍ LÁ FA’_MÍ MÍ
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
MÍ MÍ MÍ RẾ ĐỐ ĐỐ_RẾ RẾ
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
FA’ FA’ FA’ MÍ RẾ RẾ_MÍ MÍ
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.
ĐỐ SI ĐỐ,SI ĐỐ RẾ MI RẾ ĐỐ LA_SI LA LA