Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc tạm biệt nhé

Cảm âm sáo trúc tạm biệt nhé

Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây
Do’ do’ do’ do’ do’ sol-la-sol la la
Tiếc nuối bao ngây thơ của một thời
La la sol sol sol fa re do
Ngày mới tới lớp xa lạ, không quen thuộc
Do do’ do’ do’ sol-la-sol sol-la sol fa
Làm quen mới thấy vui
Re fa sol la sol la

Ngày tháng trôi qua không kịp đếm
Do’ fa’ mi’ do’ do’ la re’
Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay
Re’ re’ do’ sol-la la sol la la 
Một thời hồn nhiên mơ mộng, nhiều vu vơ
Do’ do’ fa’ sol’ fa’ mi’ mi’ fa’ fa’ re’
Hãy lưu lại sâu trong trái tim mình
Re’ fa’ re’ fa’ sol’ la’ sol’ fa’

* ( Lang thang đi trên sân trường vắng
Fa’ fa’ fa’ fa’ fa’ do’ sol’
Nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này
Mi’ mi’ mi’ mi’ mi’ fa’ fa’ re’
Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi
Fa’ fa’ re’ sol’ fa’ fa’ re’ fa’ re’ do’ 
Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi
Fa’ fa’ fa’ fa’ fa’ do’ do’ sol’ fa’ la’ sol’
Để tôi nhớ… 
La’ do’’ re’’
Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều
Fa’ fa’ re’ fa’ la’ sol’ fa’ fa’
Tạm biệt tạm biệt
Mi’-fa’ fa’ mi’-fa’ fa’
Lúc ta đi với nhau khi tan trường
Fa’ mi’ mi’ fa’ mi’ fa’ fa’ re’
Tạm biệt giờ tạm biệt
Mi’-fa’ fa’ re’ re’-fa’ fa’
Mãi là người bạn thân nhé
Do’’ fa’ fa’ fa’ sol’ la’
Tạm biệt tạm biệt
Mi’-fa’ fa’ mi’-fa’ fa’
Xa rồi bạn đừng quên tôi
Fa’ mi’ mi’ mi’ fa’ fa’
Xin chào tạm biệt, giờ tạm biệt
Fa’ re’ fa’ fa’ re’ fa’ fa’ 
Tạm biệt nhé nơi này
Do’ do’ fa’ re’ do’ 
Bye bye
Fa’-sol’-fa’ ) *

Khi ve rộn ràng khắp sân trường
Do’ do’ sol-la-sol sol-la-sol fa
Là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá
Re fa do’ fa fa fa re fa sol-la la
Bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời
Do’ mi’-fa’-mi’ mi’-fa’-mi’ fa’ mi’ re’
Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc
Do’ re’ mi’ fa’ sol’ fa’ la’ sol’ la’ 
Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi
La’ la’ do’ re’ do’ sol’ sol’ sol’ do’ mi’ sol’ fa’
Nhủ lòng hãy vững tin trong đời
Do’ re’ fa’ do’’ la’ sol’ fa’ ( ??? )

( * ) lặp lại lần 1

Qua đi như giấc mơ thời học sinh dấu yêu
Fa’ fa’ fa’ fa’-mi’ mi’ mi’ fa’ fa’ re’
Để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ
Do’ fa fa fa re fa sol
Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng Giờ đâu…… 
Do’ do’ do’ fa’ do’ do’ do’ do’ do’ sol’-mi’-fa’ (do’-re’-fa’-re’)
Sân trường giờ không một bong
Fa’ mi’ mi’ fa’ sol’ la’ 
Còn hàng ghế và tôi
Do’ do’ la’ fa’ sol’ 
Một mình lẻ loi
Do’ do’ sol’ fa’
Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi
Fa’ fa’ re’ sol’ fa’ fa’ re’ fa’ re’ do’ 
Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi
Fa’ fa’ fa’ fa’ fa’ do’ do’ sol’ fa’ la’ sol’
Để tôi nhớ… 
La’ do’’ re’’
Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều
Fa’ fa’ re’ fa’ la’ sol’ fa’ fa’

( * ) lặp lại lần 2