Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm tình xưa nghĩa cũ 2

Cảm âm tình xưa nghĩa cũ 2

Tone Thấp: Đô, sol trầm, si trầm

Tình đời khi trắng khi đen
La la đố rế fá mí 
Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề wen.
La đố rế rế, đố la đố fa rề sol
Gặp người thì thờ ơ làm như chẳng biết bao giờ 
Sol fa sol la đố, sol la đố đố mi rê
Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ 
Rê la sol fa rê đô rêmi rê đô
Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không? 
La la đố rế fá mí,  la đố rế rế đố la đố fa rề sol
Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiêu trống vắng khi nghèo
Sol fa sol la đố, sol la đố đố mi rê
,Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. 
Rê la sol fa rê fa đô rê fa
Nhìn cuộc đời trách sao không đùa tay với, 
Sol fa sol rế đố la sol fa sol la
Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay, 
La sol la đố rế đố rế mí rế 
Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời,
Rế la đố fá rế đố la đố sol
Trong bóng đêm chập chùng ngồi một mình tôi, 
Sol la sol fa sol fa sol la đố
Suốt cả đời này biết mấy ai thơ,
Fá rế đố la sol la đố rế fá mí rế đố
Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ ngừơi tình nhân, 
La đố rế rế, đố la đố fa rề sol
Còn gì để tặng nhau 1 khi lá đã đổi màu, 
Sol fa sol la đố, sol la đố đố mi rê
Tình nghĩa mai đem lại trong lòng nguyện sâu...
Rê la sol fa rê fa đô rê fa


Cảm âm tình xưa nghĩa cũ tone cao : sol, la, si

Re2 Re2 Fa2 Sol2 La#2 La2 Sol2 Fa2

Re2 Fa2 Sol2 Sol2, Fa2 Re2 Fa2 La# Sol Do2
Do2 La# Do2 Re2 Fa2, Do2 Re2 Fa2 Fa2 La Sol
Sol Re2 Do2 La# Sol Fa Sol-La Sol Fa
Re2 Re2 Fa2 Sol2 La#2 La2 Sol2 Fa2
Re2 Fa2 Sol2 Sol2, Fa2 Re2 Fa2 La# Sol Do2
Do2 La# Do2 Re2 Fa2, Do2 Re2 Fa2 Fa2 La Sol
Sol Re2 Do2 La# Sol La# Fa Sol La#
[ĐK]:
Do2 La# Do2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 La# Do2 Re2
Re2 Do2 Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2
Sol2 Re2 Fa2 La#2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Do2
Do2 Re2 Do2 La# Do2 La# Do2 Re2 Fa2
La#2 Sol2 Fa2 Re2 Re2 Fa Sol La# La Sol Fa
Re2 Fa2 Sol2 Sol2, Fa2 Re2 Fa2 La# RỀ Do2
Do2 La# Do2 Re2 Fa2, Do2 Re2 Fa2 Fa2 La Sol
Sol Re2 Do2 La# Sol La# Fa Sol La#