Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm Âm Sáo Trúc Sai Lầm Của Anh – Đình Dũng

Cảm Âm Sáo Trúc Sai Lầm Của Anh – Đình Dũng Sáo A4 Dizi


Đoạn 1

Anh từng oán trách em rất nhiều
sol mi Do Do si solla sol
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
sol re mi re mi sol la la
Anh từng nói với em rất nặng lời
sol mi Do Do si solla la sol
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi
sol re mi re mi sol la la
Giờ lớn hơn anh mới hiểu
mi Do si si solla sol
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan
sol re mi re mi sol la la
Vì lúc ấy anh quá xoàng
mi Do Do si solla sol
Em nào dám gửi phận cho anh mang
sol re mi re mi sol la la

Điệp Khúc : ( cảm âm sai lầm của anh )

Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Do si Sol La La La Sol MiRe Re
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Re Sol La Sol Mi Mi Re Mi Mi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
la Re Mi Re Re Re DoRe Do Si
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi
si si Do Re Do Re Re Do Mi

Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
la si Sol La La Sol La Sol Mi Re
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi
Re Sol La Sol Mi Mi MiRe Re ReMi
Người không dám tin Tương lai anh thay đổi
la Re Mi Re Re Re Re Do si
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời
la si Do si si Do Re Do si la

Lần 2 :

Anh từng oán trách em rất nhiều
sol mi Do Do si solla sol
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
sol re mi re mi sol la la
Anh từng nói với em rất nặng lời
sol mi Do Do si solla la sol
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi
sol re mi re mi sol la la
Giờ lớn hơn anh mới hiểu
mi do si si solla sol
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan
sol re mi re mi sol la la
Vì lúc ấy anh quá xoàng
mi Do Do si solla sol
Em nào dám gửi phận cho anh mang
sol re mi re mi sol la la

Điệp Khúc : ( cảm âm sai lầm của anh )

Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Do si Sol La La La Sol MiRe Re
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Re Sol La Sol Mi Mi Re Mi Mi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
la Re Mi Re Re Re DoRe Do Si
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi
si si Do Re Do Re Re Do Mi

Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
la si Sol La La Sol La Sol Mi Re
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi
Re Sol La Sol Mi Mi MiRe Re ReMi
Người không dám tin Tương lai anh thay đổi
la Re Mi Re Re Re Re Do si
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời
la si Do si si Do Re Do si la

Đoạn kết nhẹ nhàng : ( cảm âm sai lầm của anh )

Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Do si Sol La La La Sol MiRe Re
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Re Sol La Sol Mi Mi Re Mi Mi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
la Re Mi Re Re Re DoRe Do Si
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi
si si Do Re Do Re Re Do Mi

Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
la si Sol La La Sol La Sol Mi Re
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi
Re Sol La Sol Mi Mi MiRe Re ReMi
Người không dám tin Tương lai anh thay đổi
la Re Mi Re Re Re Re Do lasi
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời
la si Do si si Do Re Do si la

Quay lại kết bài :

Người không dám tin Tương lai anh thay đổi
la Re Mi Re Re Re Re Do lasi
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời
la si Do si si Do Re Do si la

Nhận xét