Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm xuân này con không về

Cảm âm xuân này con không về

Sáo tone đô hoặc sol, la

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Fa sol fa đô đô fa sol đố đố
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Đố rế đô sol sol đố rế fá fá
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Fá sól fá đố đố rế sól đố
nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa
Đố rế đố fa sol la, sol đố đố đố la sol fa sol

ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Fa sol fa đô đô fa sol đố đố
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Đố rế đô sol sol đố rế fá fá
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Fá sól fá đố đố rế sól đố
trông bánh chưng ngồi chờ sáng, đỏ hây hây những đôi má đào
Đố rế đố fa sol la, sol đố đố đố la sol đố fa

ĐK :

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
Fá rế đố Sib đố sol đố rế
mái tranh nghèo không người sửa sang
Rế đố sol đố fa sol đố, 
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
La sol la đố fa rê fa sol
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
Đô rê fa sol sol Sib đố đố 
anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe phố phường
Mí rế đố đố sol đố rế mí, mí rế sól sól fá sól đố

Đoạn 2 lặp lại

Cảm âm bài xuân này con không về tone cao.

Do2 Re2 Do2 (La)Sol Sol Do2-Re2 Sol2 Sol2
Sol2 La2 Sol Re2 Re2 Sol2 La2 Do3 Do3
Do3 Re3 Do3 Sol2 Sol2 La2 Re3 Sol2
Sol2 La2 Sol2 Do2 Re2 Mi2, Re2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2
Do2 Re2 Do2 Sol Sol Do2 Re2 Sol2 Sol2
Sol2 La2 Sol Re2 Re2 Sol2 La2 Do3 Do3
Do3 Re3 Do3 Sol2 Sol2 La2 Re3 Sol2
Sol2 La2 Sol2 Do2 Re2 Mi2, Re2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Sol2 Do2
ĐK :
Do3 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Re2 Sol2 La2
La2 Sol2 Re2 Sol2 Do2 Re2 Sol2,
Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Do2 La Do2 Re2
Sol La Do2 Re2 Re2 Fa2 Sol2 Sol2
Si2 La2 Sol2 Sol2 Re2 Sol2 La2 Si2, Si2 La2 Re3 Re3 Do3 Re3 Sol2xem thêm cảm âm thần thoại