Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

CẢM ÂM NGƯỜI ĐẾN TỪ TRIỀU CHÂU

CẢM ÂM SÁO TRÚC NGƯỜI ĐẾN TỪ TRIỀU CHÂU


Sáo tông la, si, sol

Sol La Đố2..La Sol Đố2 Đố2 La-Sol Mi…
Sol Sol La..Đố2 Sol Mí2 Mí2-Rế2 Đố2 Rế2…
Đố2 Rế2 Mí2 Mí2 Rế2-Mí2-Rế2 Đố2…
La Đố2 Rế2 Rế2 Đố2 La Sol..
Mi Sol La La La Sol La Sol Đồ Mi Rê…
Đồ Rê Mi..Sol Sol Mi Đố2 Rế2-Đố2 La..La-Sol La
Đố2 Mí2-Sól2..Mí2 Đố2 La Đố2 Mí2 Rế2…
Mí2-Rế2 Đố2.. Rế2-Đố2 La
Đố2 Mi Sol Đố2 Đố2  La-Sol Mi Sol….
Sol La Đố2 Rế2-Đố2 La
Mí2 Mí2 Mí2 Mí2 Rế2
Đố2 La..Mí2 Rế2 Mí2-Rế2 Đô2-La Đố2.