Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc Duyên Phận

Cảm âm sáo trúc Duyên Phận

Mọi người thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế, gặp nhau là ý trời, ở bên nhau được hay không lại do ý người. Tuy nhiên, có đôi khi người hết lòng hết dạ mà duyên vẫn nát, tình vẫn tan… Ấy chính là ta không có phúc phận bên nhau.
Hôm nay có duyên phận không  có nghĩa là cả đời có duyên phận, cái gì cũng có thời điểm. May mắn thì cùng nhau đi hết quãng đường, còn không may thì chỉ chung con tàu, mỗi người xuống một ga, kẻ trước, người sau.
Cảm âm tone đô ( C5 )
Phận là con gái, chưa một lần yêu ai
Rê Fa Sol La, La Fa La Đ2 Đ2
Nhìn về tương lai  mà thấy như sông rộng đường dài
Đ2 Đ2 R2 R2,  Đ2 F2 R2,  Đ2 La Sol La
Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn
Đô Rê Fa Sol,  Fa Sol La Đ2, Đ2  La Sol La Mi-Fa  Rê
Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên
Mi La Đ2 Đ2,  Đ2  Đ2  Đ2  R2 R2
Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền
R2  R2 M2  M2.  R2  F2  M2  R2  D2 R2-D2-La
Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến
Đ2  La Fa Sol , Fa Sol La Đ2
Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên.
La La  Đ2  R2,  M2  S2  M2,  R2  D2   L-D2-R2 

[ĐK:]
Chưa yêu lần nào biết ra làm sao
R2    R2    Đ2  R2 , F2  Đ2  L  Đ2 
Biết trong tình yêu như thế nào
Đ2-R2  Sol   Fa  Sol , La  Đ2-R2  La 
Sông sâu là bao nào đo được đâu
Fa-Sol Sol Fa Sol , La Đ2 La Đ2 
Lòng người ta ai biết có dài lâu
La   Đ2  R2  M2  F2  M2  R2  M2 
Qua bao thời gian sống trong bình an
Đ2-R2 R2 Đ2 R2 , F2 Đ2 La Đ2 
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
Đ2-R2 Sol Fa Sol La Đ2-R2 Đ2-L
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
Fa-Sol Sol Fa Sol , La Đ2 La Đ2 
Chưa đỗ bến biết nơi nào đục trong
Đ2 La Đ2 R2 , F2 M2 R2 Đ2 L-Đ2-R2 

Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
Rê    Fa Sol La,    La  Fa  La Đ2 Đ2
Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền
Đ2   Đ2  R2  R2      Đ2  F2   R2   Đ2     La  Sol   La
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn
Đô     Rê   Fa  Sol ,  Fa   Sol  La   Đ2   Đ2   La   Sol  La   Mi-Fa  Rê
Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
Mi    La      Đ2      Đ2, Đ2  Đ2     Đ2   R2     R2
Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng
R2     R2   M2     M2  R2    F2  M2  R2    D2 R2-D2-La
Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng
Đ2    La Fa   Sol ,   Fa   Sol  La  Đ2
Đời người con gái không muốn yêu ai được không ?
La   La  Đ2  R2,  M2 S2 M2 R2,  Đ2 L-Đ2-R2