Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm vùng lá me bay

Cảm âm sáo trúc vùng lá me bay

Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình
 R D2 L L D2 F F L D2 R 
Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây

 L F2 R2 R2 D2 R2 R S Sib L 
Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy

 L R2 L S S D2 S F 
Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót say

 L L M2 S2 M2 M2 M2 D2 M2 F2 R2 
 Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này

 R D2 L L D2 L M L D2 R
 Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say

 L F2 R2 R2 D2 R2 F Sib R2 L
ơ nắng đơm bông, trên má em hồng

 L R2 L S S D2 S F T
 Đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ
 L L M2 S2 M2 M2 M2 D2 M2 S2 R2
 Ta xa nhau lúc hè về rơi xác phượng buồn
 D2 D2 D2 R2 F F S L R R
 Nẻo thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi
 D2 F F S L R R, R D2 L L
Mùa thu dâng cao biết là người yêu đang mong

L M2 M2 M2 M2 F F R2 R2 R2 
 Xin hiểu giùm lửa còn đốt cháy quê hương
 M2 S2 D2 M2 L M2 S2 F2 F2
Giờ đã xa nhau những kỷ niệm đang vẫy chào
 R D2 L L D2 M M L D2 R 
Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai
 L F2 R2 R2 D2 R2 F Sib R2 L 
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì

L R2 L S S D2 S F 
Tình mình như lá me rơi trên dòng xuôi biển khơi
 L L M2 S2 M2 M2 M2 D2 M2 S2 R2